رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسپولیس رسما جایگزین پیروزی شد

پرسپولیس رسما جایگزین پیروزی شد باشگاه پرسپولیس که پیش از این در ثبت شرکت‌ها به نام شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) به ثبت رسیده بود ، سرانجام بعد از ۱۰ سال ، به صورت رسمی به عنوان نام شرکت به ثبت رسید.

پرسپولیس رسما جایگزین پیروزی شد

باشگاه پرسپولیس که پیش از این در ثبت شرکت‌ها به نام شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) به ثبت رسیده بود ، سرانجام بعد از ۱۰ سال ، به صورت رسمی به عنوان نام شرکت به ثبت رسید.