رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام واکسیناسیون۶۰ سال به بالا امروز آغاز می‌شود

ثبت‌نام واکسیناسیون۶۰ سال به بالا امروز آغاز می‌شود سخنگوی ستاد کرونا روز گذشته اعلام کرد: از امروز ساعت ۱۲ ظهر برای سنین ۶۰ سال به بالا سامانه salamat.gov.ir باز خواهد شد و این افراد می‌توانند وارد سامانه شوند و برای واکسیناسیون نوبت‌ دریافت کنند.

ثبت‌نام واکسیناسیون۶۰ سال به بالا امروز آغاز می‌شود

سخنگوی ستاد کرونا روز گذشته اعلام کرد:
از امروز ساعت ۱۲ ظهر برای سنین ۶۰ سال به بالا سامانه salamat.gov.ir باز خواهد شد و این افراد می‌توانند وارد سامانه شوند و برای واکسیناسیون نوبت‌ دریافت کنند.