رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن پاستوکووک جهش‌های ویروس کرونا را خنثی می‌کند

واکسن پاستوکووک جهش‌های ویروس کرونا را خنثی می‌کند رئیس انستیتو پاستور: نتایج اولیه بررسی‌ها در کوبا نشان می‌دهد که واکسن پاستوکووک روی گونه‌های آفریقای جنوبی، هندی و سویه‌های مرتبط با این جهش‌ها بسیار خوب عمل و به عبارتی آن‌ها را خنثی می‌کند

واکسن پاستوکووک جهش‌های ویروس کرونا را خنثی می‌کند

رئیس انستیتو پاستور: نتایج اولیه بررسی‌ها در کوبا نشان می‌دهد که واکسن پاستوکووک روی گونه‌های آفریقای جنوبی، هندی و سویه‌های مرتبط با این جهش‌ها بسیار خوب عمل و به عبارتی آن‌ها را خنثی می‌کند