رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران مبتلایان: ۲۳۶۵۵ نفر فوتی‌ها: ۲۰۱ نفر مجموع واکسن تزریق‌شده: ۷,۷۲۷,۵۳۴ دُز

آخرین آمار کرونا در ایران

مبتلایان: ۲۳۶۵۵ نفر
فوتی‌ها: ۲۰۱ نفر
مجموع واکسن تزریق‌شده: ۷,۷۲۷,۵۳۴ دُز