رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماسی با ایران هستیم

کاخ سفید: مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماسی با ایران هستیم سخنگوی کاخ سفید ضمن تکرار ادعای ساختگی تلاش ایران برای آدم‌ربایی در خاک آمریکا گفت که واشنگتن مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماسی برای حصول توافق با ایران درخصوص برجام است.

کاخ سفید: مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماسی با ایران هستیم

سخنگوی کاخ سفید ضمن تکرار ادعای ساختگی تلاش ایران برای آدم‌ربایی در خاک آمریکا گفت که واشنگتن مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماسی برای حصول توافق با ایران درخصوص برجام است.