رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعد‌ حریری استعفا کرد

سعد‌ حریری استعفا کرد «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه لبنان امروز انصراف خود را از این مأموریت اعلام کرد.

سعد‌ حریری استعفا کرد

«سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه لبنان امروز انصراف خود را از این مأموریت اعلام کرد.