رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان اعمال «فوق العاده ویژه معلمان» مشخص شد

میزان اعمال «فوق العاده ویژه معلمان» مشخص شد نامه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به وزیر آموزش‌و پرورش: اعمال فوق‌العاده ویژه معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۲۷ درصد از ابتدای فرودین ماه بلامانع است.

میزان اعمال «فوق العاده ویژه معلمان» مشخص شد

نامه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به وزیر آموزش‌و پرورش: اعمال فوق‌العاده ویژه معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۲۷ درصد از ابتدای فرودین ماه بلامانع است.