رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رییس قوه‌ی قضائیه برای پیگیری فوری حل مشکل آب در استان خوزستان

دستور رییس قوه‌ی قضائیه برای پیگیری فوری حل مشکل آب در استان خوزستان به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیاتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، صبح امروز […]

دستور رییس قوه‌ی قضائیه برای پیگیری فوری حل مشکل آب در استان خوزستان

به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیاتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، صبح امروز عازم استان خوزستان شد

مقرر شده است هیات اعزام شده پیگیر راهکارهای فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود امدن وضعیت موجود را به رییس قوه قضاییه گزارش کنند