رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس دیوان عالی کشور:حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است

رییس دیوان عالی کشور:حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است مرتضوی مقدم: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد. دیوان عالی کشور رای را صادر کرده است ولی شرایطی هست که طرف باید اطلاعاتی را بدهد و اموالی را حیف و میل کرده و حسابهایی هست که باید […]

رییس دیوان عالی کشور:حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است

مرتضوی مقدم:

حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد.

دیوان عالی کشور رای را صادر کرده است ولی شرایطی هست که طرف باید اطلاعاتی را بدهد و اموالی را حیف و میل کرده و حسابهایی هست که باید آنها شناسایی شود تا بعد از آن حکم اجرا شود.

بازگشت اموال بیت المال اولویت دارد زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می شود.