رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: متعهد به تلاش برای بازگشت متقابل به برجام هستیم

آمریکا: متعهد به تلاش برای بازگشت متقابل به برجام هستیم سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که دولت این کشور متعهد است برای بازگشت متقابل به تعهدات برجامی تلاش کند.

آمریکا: متعهد به تلاش برای بازگشت متقابل به برجام هستیم

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که دولت این کشور متعهد است برای بازگشت متقابل به تعهدات برجامی تلاش کند.