رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه ۵۰ میلیونی برای غیبت سرمربیان در نشست‌ خبری

جریمه ۵۰ میلیونی برای غیبت سرمربیان در نشست‌ خبری فدراسیون فوتبال: جریمه غیبت سرمربیان تیم‌های لیگ برتری در نشست‌های خبری به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در صورت تکرار رقم جریمه به شکل تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت منجر به محرومیت سرمربیان تیم‌ها خواهد شد.

جریمه ۵۰ میلیونی برای غیبت سرمربیان در نشست‌ خبری

فدراسیون فوتبال:
جریمه غیبت سرمربیان تیم‌های لیگ برتری در نشست‌های خبری به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در صورت تکرار رقم جریمه به شکل تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت منجر به محرومیت سرمربیان تیم‌ها خواهد شد.