رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییسی: دولت اختصاص اعتبار برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار می‌دهد

رییسی: دولت اختصاص اعتبار برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار می‌دهد رییس جمهور منتخب با بیان اینکه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، گفت: دولت اختصاص اعتبارات و بودجه برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار می‌دهد.

رییسی: دولت اختصاص اعتبار برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار می‌دهد

رییس جمهور منتخب با بیان اینکه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون معطلی و بی وقفه پیگیری شود، گفت: دولت اختصاص اعتبارات و بودجه برای واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار می‌دهد.