رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکاس طبیعت ایران بر اثر کرونا درگذشت

عکاس طبیعت ایران بر اثر کرونا درگذشت «کاوه فرزانه» عکاس طبیعت، معماری و حیات وحش ایران بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. «عکاسی ماکروگرافی و کلوزآپ»، «رویا‌های مشترک خدایان» و «آئینه مهر آئین» از جمله تألیفات زنده‌یاد فرزانه هستد.

عکاس طبیعت ایران بر اثر کرونا درگذشت

«کاوه فرزانه» عکاس طبیعت، معماری و حیات وحش ایران بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

«عکاسی ماکروگرافی و کلوزآپ»، «رویا‌های مشترک خدایان» و «آئینه مهر آئین» از جمله تألیفات زنده‌یاد فرزانه هستد.