رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ در روز‌های ۶، ۷ و ۸ مرداد برگزار می‌شود

سخنگوی سازمان سنجش: آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ در روز‌های ۶، ۷ و ۸ مرداد برگزار می‌شود زرین آمیزی: ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ نام‌نویسی کرده‌اند.

سخنگوی سازمان سنجش: آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ در روز‌های ۶، ۷ و ۸ مرداد برگزار می‌شود

زرین آمیزی: ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ نام‌نویسی کرده‌اند.