رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش قیمت نوشابه تا ۱۳۲ درصد

افزایش قیمت نوشابه تا ۱۳۲ درصد قیمت نوشابه‌های گازدار در حالی روند افزایشی را طی کرده که تا ۱۳۲ درصد نسبت به پارسال گران شده است.

افزایش قیمت نوشابه تا ۱۳۲ درصد

قیمت نوشابه‌های گازدار در حالی روند افزایشی را طی کرده که تا ۱۳۲ درصد نسبت به پارسال گران شده است.