رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاهکاری دیگر از دولت روحانی

شاهکاری دیگر از دولت روحانی سهم ایران از بازار تجاری کشوری مانند سوریه که سالهای برای دفاع از آن جنگیده است، رقمی بسیار ناچیز است! در مقابل ترکیه، چین و امارات از خلاء تجاری ایران به خوبی استفاده کرده‌اند!

شاهکاری دیگر از دولت روحانی

سهم ایران از بازار تجاری کشوری مانند سوریه که سالهای برای دفاع از آن جنگیده است، رقمی بسیار ناچیز است!

در مقابل ترکیه، چین و امارات از خلاء تجاری ایران به خوبی استفاده کرده‌اند!