رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌ آغاز واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دوشنبه

‌ آغاز واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دوشنبه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز واکسیناسیون ٢٠ هزار راننده تاکسی از دوشنبه هفته آتی خبر داد.

‌ آغاز واکسیناسیون رانندگان تاکسی از دوشنبه

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز واکسیناسیون ٢٠ هزار راننده تاکسی از دوشنبه هفته آتی خبر داد.