رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت واکسن کوو ایران برکت در سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است

ثبت واکسن کوو ایران برکت در سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است اصغر عبدلی فناور پروژه واکسن کوو ایران برکت: برای ثبت واکسن کوو ایران برکت در سازمان جهانی بهداشت باید پنج فصل نوشته و مستندات علمی ارایه شود که در حال انجام است. تمام روند فعالیت از ابتدا به تفکیک جزییات باید ارایه […]

ثبت واکسن کوو ایران برکت در سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است

اصغر عبدلی فناور پروژه واکسن کوو ایران برکت:

برای ثبت واکسن کوو ایران برکت در سازمان جهانی بهداشت باید پنج فصل نوشته و مستندات علمی ارایه شود که در حال انجام است.

تمام روند فعالیت از ابتدا به تفکیک جزییات باید ارایه شود که در حال انجام این کار هستیم.

علاوه بر ارایه این مستندات، باید به صورت حضوری هم از مستندات علمی خود دفاع کنیم.