رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس بنیاد مسکن درگذشت

رئیس بنیاد مسکن درگذشت علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن که به کرونا مبتلا شده بود، امشب به دلیل وخامت شرایط تنفسی و درگیری شدید ریه، درگذشت

رئیس بنیاد مسکن درگذشت

علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن که به کرونا مبتلا شده بود، امشب به دلیل وخامت شرایط تنفسی و درگیری شدید ریه، درگذشت