رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخلالگر ۱۳۵ میلیاردی بازار مرغ دستگیر شد

اخلالگر ۱۳۵ میلیاردی بازار مرغ دستگیر شد فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری ۲ فرد سودجو خبر داد که باعث اخلال ۱۳۵ میلیارد ریالی در بازار مرغ شده بودند. متهمان در مواجهه با مستندات کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی به انتقال بدون مجوز ۶۰۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در ۴ ماه گذشته […]

اخلالگر ۱۳۵ میلیاردی بازار مرغ دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری ۲ فرد سودجو خبر داد که باعث اخلال ۱۳۵ میلیارد ریالی در بازار مرغ شده بودند.

متهمان در مواجهه با مستندات کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی به انتقال بدون مجوز ۶۰۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در ۴ ماه گذشته و اخلال ۱۳۵میلیارد ریالی در شبکه توزیع اعتراف کردند.