رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه‌آهن ایران ثبت جهانی شد

راه‌آهن ایران ثبت جهانی شد راه‌آهن ایران به فهرست آثار جهانی یونسکو وارد و به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد.

راه‌آهن ایران ثبت جهانی شد

راه‌آهن ایران به فهرست آثار جهانی یونسکو وارد و به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد.