رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون استاندار: فعالیت ادارات تهران به صورت ٧٠ درصد دورکاری است

معاون استاندار: فعالیت ادارات تهران به صورت ٧٠ درصد دورکاری است عباس پاشا: حضور کارکنان در محل کار خود بر اساس طرح هوشمندسازی محدودیت‌ها و بر اساس رنگ‌بندی است که شهرهای استان دارند. حضور کارکنان در ادارات تا آخر مرداد از ساعت ۷ تا ۱۳ است.

معاون استاندار: فعالیت ادارات تهران به صورت ٧٠ درصد دورکاری است

عباس پاشا: حضور کارکنان در محل کار خود بر اساس طرح هوشمندسازی محدودیت‌ها و بر اساس رنگ‌بندی است که شهرهای استان دارند.

حضور کارکنان در ادارات تا آخر مرداد از ساعت ۷ تا ۱۳ است.