رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت مالی: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

رابرت مالی: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد نماینده آمریکا در امور ایران: ما یک وضعیتی را به ارث برده‌ایم که بایدن تصمیم گرفته به آن پایان دهد. وضعیتی که طی آن کارزار فشار حداکثری که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکی شکست خورد و این به طرز بدی به منافع […]

رابرت مالی: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد

نماینده آمریکا در امور ایران:

ما یک وضعیتی را به ارث برده‌ایم که بایدن تصمیم گرفته به آن پایان دهد.

وضعیتی که طی آن کارزار فشار حداکثری که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکی شکست خورد و این به طرز بدی به منافع آمریکا آسیب زده است.

ما آماده رفع تحریم‌ها هستیم، اگر آنها آماده بازگشت به توافق، انجام تعهدات هسته‌ای و عمل به محدودیت‌هایی که در توافق به آن متعهد شدند، باشند.