رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل «قابل رهگیری» می‌شوند

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی: تمام محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل «قابل رهگیری» می‌شوند مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در حال حاضر اصالت همه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی قابل رهگیری است، از شروع درج کد رهگیری روی فرآورده‌های تولید داخل خبر داد.

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی: تمام محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل «قابل رهگیری» می‌شوند

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در حال حاضر اصالت همه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی قابل رهگیری است، از شروع درج کد رهگیری روی فرآورده‌های تولید داخل خبر داد.