رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ساماندهی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شود

طرح ساماندهی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شود سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: اعضای فراکسیون مستقلین ولایی معتقدند که طرح ساماندهی فضای مجازی در شرایط فعلی باید از دستور کار مجلس خارج شود و موضوعات مهم تر در دستور کار قرار گیرد.

طرح ساماندهی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شود

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس:

اعضای فراکسیون مستقلین ولایی معتقدند که طرح ساماندهی فضای مجازی در شرایط فعلی باید از دستور کار مجلس خارج شود و موضوعات مهم تر در دستور کار قرار گیرد.