رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری شد

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری شد حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه: با حکم رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری شد.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری شد

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه:

با حکم رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری شد.