رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود به مازندران ممنوع!

ورود به مازندران ممنوع! سرهنگ عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران: ممنوعیت‌های کرونایی همچنان در محور‌های شمال برقرار است و ۶ مبادی ورودی استان به‌صورت جدی با حضور ماموران پلیس راه و دوربین‌ها کنترل می‌شود. ۳ هزار و ۸۴۹ دستگاه خودرو شبانه روز گذشته اعمال قانون و ۹۹۱ دستگاه خودرو به مبدا بازگردانده شدند. ۶۴ هزار […]

ورود به مازندران ممنوع!

سرهنگ عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران: ممنوعیت‌های کرونایی همچنان در محور‌های شمال برقرار است و ۶ مبادی ورودی استان به‌صورت جدی با حضور ماموران پلیس راه و دوربین‌ها کنترل می‌شود.

۳ هزار و ۸۴۹ دستگاه خودرو شبانه روز گذشته اعمال قانون و ۹۹۱ دستگاه خودرو به مبدا بازگردانده شدند.

۶۴ هزار و ۵۴۲ دستگاه خودرو هم از ابتدای امسال تاکنون در مبادی ورودی استان اعمال قانون و ۲۹هزار و ۴۵۰دستگاه به مبدا بازگردانده شدند.