رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبدیل طرح جنجالی صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵

تبدیل طرح جنجالی صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۱ رای تصویب شد نمایندگان مجلس با بررسی طرح جنجالی حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند بر این اساس طرح مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون […]

تبدیل طرح جنجالی صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۱ رای تصویب شد

نمایندگان مجلس با بررسی طرح جنجالی حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند

بر این اساس طرح مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه ای ارجاع داده می شود