رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه آزمایش پنجمین واکسن بومی ضدکرونا را آغاز کرد

روسیه آزمایش پنجمین واکسن بومی ضدکرونا را آغاز کرد شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه: شرکت روسی «بیو کاد»BIOCAD، (یکی از سازندگان واکسن اسپوتنیک وی) واکسن جدید را ساخته و از وزارت بهداشت روسیه برای آزمایش واکسن مجوز گرفته است. واکسن جدید روسیه بر اساس آدنوویروس ساخته شده است. این پنجمین واکسن ضد کرونای ساخت این […]

روسیه آزمایش پنجمین واکسن بومی ضدکرونا را آغاز کرد

شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه:

شرکت روسی «بیو کاد»BIOCAD، (یکی از سازندگان واکسن اسپوتنیک وی) واکسن جدید را ساخته و از وزارت بهداشت روسیه برای آزمایش واکسن مجوز گرفته است.

واکسن جدید روسیه بر اساس آدنوویروس ساخته شده است.

این پنجمین واکسن ضد کرونای ساخت این کشور است.