رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با مصوبه امروز نمایندگان مجلس، چه بر سر اینترنت در ایران خواهد آمد؟

با مصوبه امروز نمایندگان مجلس، چه بر سر اینترنت در ایران خواهد آمد؟ ‌ نمایندگان مجلس امروز به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی نمایندگان پیرامون فضای مجازی رای مثبت دادند. به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی پس از بررسی، طرح […]

با مصوبه امروز نمایندگان مجلس، چه بر سر اینترنت در ایران خواهد آمد؟

نمایندگان مجلس امروز به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی نمایندگان پیرامون فضای مجازی رای مثبت دادند. به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی پس از بررسی، طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا در صورت تائید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود. در جلسه امروز، نمایندگان مخالف طرح تصریح کردند که با توجه به تحریم ها، محال است که پلتفرم‌ها بتوانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند. بنابراین بر اساس این طرح، بعد از ۴ ماه فیلتر خواهند شد.

گزارشی از جزئیات نگران کننده این طرح مجلس را در این گزارش ویدیویی ببینید /انتخاب