رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس فداکاری کرد!

مجلس فداکاری کرد! محمدعلی ابطحی (فعال سیاسی اصلاح طلب) در مورد تصویب طرح جنجالی تشدید محدودیت‌های اینترنت در مجلس، در توئیتر نوشت: دولت آینده چون با این طرح موافق است، به دوستان مجلسی توصیه کرده که زودتر تصویب کنید، بنام ما تمام نشود!

مجلس فداکاری کرد!

محمدعلی ابطحی (فعال سیاسی اصلاح طلب) در مورد تصویب طرح جنجالی تشدید محدودیت‌های اینترنت در مجلس، در توئیتر نوشت: دولت آینده چون با این طرح موافق است، به دوستان مجلسی توصیه کرده که زودتر تصویب کنید، بنام ما تمام نشود!