رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش محمود صادقی به طرح جنجالی مجلس

واکنش محمود صادقی به طرح جنجالی مجلس نماینده سابق مردم تهران در مجلس: تلگرام را فیلتر کردند خودشان بیش از دیگران از آن استفاده می‌کنند. در توئیتر فیلترشده به چند زبان حساب دارند. در اینستاگرام آمریکایی فالور میلیونی دارند.

واکنش محمود صادقی به طرح جنجالی مجلس

نماینده سابق مردم تهران در مجلس: تلگرام را فیلتر کردند خودشان بیش از دیگران از آن استفاده می‌کنند. در توئیتر فیلترشده به چند زبان حساب دارند. در اینستاگرام آمریکایی فالور میلیونی دارند.