رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت در نامه‌ای تاکید کرد؛ سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۲ سال کاهش یابد

وزیر بهداشت در نامه‌ای تاکید کرد؛ سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۲ سال کاهش یابد در نامه سعید نمکی خطاب به معاون بهداشت وزارت بهداشت آمده است: پیرو مکاتبات قبلی در مورد گروه های هدف واکسیناسیون، از آنجا که قسمت عمده جمعیت هدف اعلام شده واکسینه شده اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در […]

وزیر بهداشت در نامه‌ای تاکید کرد؛ سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۲ سال کاهش یابد

در نامه سعید نمکی خطاب به معاون بهداشت وزارت بهداشت آمده است: پیرو مکاتبات قبلی در مورد گروه های هدف واکسیناسیون، از آنجا که قسمت عمده جمعیت هدف اعلام شده واکسینه شده اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در روزهای آتی تحت پوشش قرار می گیرند، شایسته است کلیه استان ها سن پوشش واکسیناسیون را به مدت دو سال کمتر از گروه هدف قبلی اعلام نموده و نسبت به ثبت نام در سامانه نوبت دهی و تزریق اقدام نمایند.

در این نامه همچنین افزوده است: «ضمنا نظر به اینکه محیط بانان و همچنین حافظان عرصه محیط طبیعی و جنگل ها در پاسگاه های محیط بانی و جنگل بانی ممکن است در کنار هم باعث انتقال بیماری شوند، شایسته است سریعا نسبت به اخذ لیست این گروه از سازمان های مربوطه اقدام و واکسیناسیون آنها انجام شود.