رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رییسی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود جهت تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران

دستور رییسی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود جهت تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری روز دوشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور و همچنین استان خراسان رضوی، بر […]

دستور رییسی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود جهت تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران

سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری روز دوشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور و همچنین استان خراسان رضوی، بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای تسریع در کنترل بیماری ، درمان و ارائه خدمات به بیماران تاکید و دستورات لازم را صادر کرد.