رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵ بازگشت!

بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵ بازگشت! طرح لغو اصل ۸۵ شدن صیانت از فضای مجازی با ۱۳۰ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف در نشست علنی امروز مجلس رد شد این مصوبه به این معنی است که طبق تصمیم قبلی، این طرح در کمیسیون ویژه مطرح و پس از آن […]

بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به اصل ۸۵ بازگشت!

طرح لغو اصل ۸۵ شدن صیانت از فضای مجازی با ۱۳۰ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف در نشست علنی امروز مجلس رد شد

این مصوبه به این معنی است که طبق تصمیم قبلی، این طرح در کمیسیون ویژه مطرح و پس از آن بدون بررسی در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد