رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشای تعداد رأی به عدم تعطیلی دو هفته ای کشور در جلسه ستاد ملی کرونا

افشای تعداد رأی به عدم تعطیلی دو هفته ای کشور در جلسه ستاد ملی کرونا روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور درخصوص علت عدم تعطیلی کشور نوشت: کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می شودو نظرات فردی و بخشی ملاک تصمیم جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا درقرارگاه مورد […]

افشای تعداد رأی به عدم تعطیلی دو هفته ای کشور در جلسه ستاد ملی کرونا

روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور درخصوص علت عدم تعطیلی کشور نوشت:

کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می شودو نظرات فردی و بخشی ملاک تصمیم جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا درقرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رییس جمهور محترم، باتوجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد./تسنیم