رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش حسین دهباشی به انتصاب غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت رئیسی

واکنش حسین دهباشی به انتصاب غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت رئیسی گویا است: انتخاب رئيس سابق سازمان زندان‌های کشور به ریاست دفتر ر.جمهور جدید

واکنش حسین دهباشی به انتصاب غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت رئیسی

گویا است: انتخاب رئيس سابق سازمان زندان‌های کشور به ریاست دفتر ر.جمهور جدید