رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیسی جهت تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن

دستور رئیسی جهت تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن رئیس جمهور پس از بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی واردات واکسن کرونا، دستور داد همه اقدامات و تمهیدات لازم برای تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار گرفته شود.

دستور رئیسی جهت تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن

رئیس جمهور پس از بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی واردات واکسن کرونا، دستور داد همه اقدامات و تمهیدات لازم برای تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار گرفته شود.