رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور اشرف غنی برای مجهز شدن شهروندان به سلاح جهت مقابله با طالبان

دستور اشرف غنی برای مجهز شدن شهروندان به سلاح جهت مقابله با طالبان رئیس‌جمهوری افغانستان بعد از پیشروی طالبان در مرزهای مزار شریف بزرگترین شهر شمال افغانستان و مرکز ولایت بلخ دستور داد، شهروندان مجهز به سلاح شوند.

دستور اشرف غنی برای مجهز شدن شهروندان به سلاح جهت مقابله با طالبان

رئیس‌جمهوری افغانستان بعد از پیشروی طالبان در مرزهای مزار شریف بزرگترین شهر شمال افغانستان و مرکز ولایت بلخ دستور داد، شهروندان مجهز به سلاح شوند.