رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۴۲۵۴۱ بیمار جدید

فوت ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۴۲۵۴۱ بیمار جدید