رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت امورخارجه اقدامات لازم برای واردات واکسن را انجام دهد

وزارت امورخارجه اقدامات لازم برای واردات واکسن را انجام دهد سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری: اگر همه ظرفیت‌ها برای مهار کرونا به کار گرفته نشود، خروج از وضعیت فعلی سخت خواهد بود. هیچ کس نباید خودش را از شمول پروتکل‌های بهداشتی مستثنی بداند. کنترل موج اخیر شیوع کرونا نیازمند نقش‌آفرینی همگانی است. وزارت امور خارجه […]

وزارت امورخارجه اقدامات لازم برای واردات واکسن را انجام دهد

سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری:

اگر همه ظرفیت‌ها برای مهار کرونا به کار گرفته نشود، خروج از وضعیت فعلی سخت خواهد بود.

هیچ کس نباید خودش را از شمول پروتکل‌های بهداشتی مستثنی بداند. کنترل موج اخیر شیوع کرونا نیازمند نقش‌آفرینی همگانی است.

وزارت امور خارجه تمام اقدامات لازم برای افزایش و تسریع واردات واکسن را انجام دهد.

پیروی عملی از ائمه برای مردم لازم و برای مسئولان الزامی است.