رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثربخشی ۵۰.۴ درصدی واکسن سینوفارم در پرو

اثربخشی ۵۰.۴ درصدی واکسن سینوفارم در پرو نتیجه مطالعه انجام شده روی کادر بهداشت و درمان در پرو از اثربخشی نسبتا پایین ۵۰.۴ درصدی واکسن کرونا سینوفارم بعد از دریافت دوز دوم درابتلا به بیماری خبر می دهد. هرچند این واکسن می‌تواند تا ۹۴ درصد از مرگ به دلیل کرونا جلوگیری کند. برخی کشورها به […]

اثربخشی ۵۰.۴ درصدی واکسن سینوفارم در پرو

نتیجه مطالعه انجام شده روی کادر بهداشت و درمان در پرو از اثربخشی نسبتا پایین ۵۰.۴ درصدی واکسن کرونا سینوفارم بعد از دریافت دوز دوم درابتلا به بیماری خبر می دهد. هرچند این واکسن می‌تواند تا ۹۴ درصد از مرگ به دلیل کرونا جلوگیری کند.

برخی کشورها به دنبال سفارش دوز سوم واکسن کرونا فایزر و آسترازنکا هستند تا مصونیت بیشتری را برای افرادی که دو دوز واکسن سینوفارم را دریافت کرده اند، فراهم کنند.