رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا را صادر کرد

آمریکا مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا را صادر کرد براساس مجوز صادر شده از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و دارای سیستم ایمنی پایین می‌توانند دوز تقویت شده واکسن کرونا را دریافت کنند. در حال حاضر امکان تزریق دوز سوم تنها برای واکسن‌های ساخت شرکت‌های فایزر-بیونتک و مدرنا […]

آمریکا مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا را صادر کرد

براساس مجوز صادر شده از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و دارای سیستم ایمنی پایین می‌توانند دوز تقویت شده واکسن کرونا را دریافت کنند. در حال حاضر امکان تزریق دوز سوم تنها برای واکسن‌های ساخت شرکت‌های فایزر-بیونتک و مدرنا وجود خواهد داشت و سایر واکسن‌ها از جمله جانسون اند جانسون و آسترازنکا مجوز دوز سوم را دریافت نکرده اند.