رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یافت

سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یافت وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های‌ علوم پزشکی: سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یابد هرگونه چشم پوشی و عدم ایستادگی در مقابل شکستن پروتکلها بی تردید بر وخامت اوضاع خواهد افزود. توسعه مراکز سرپایی و بستری موقت با استفاده از […]

سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یافت

وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های‌ علوم پزشکی:

سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یابد

هرگونه چشم پوشی و عدم ایستادگی در مقابل شکستن پروتکلها بی تردید بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

توسعه مراکز سرپایی و بستری موقت با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح، شهرداری ها و دیگر دستگاه هایی که امکاناتی در دسترس دارند از ضروری‌ترین امور در مدیریت بیماری است.

افزایش تست ها و قرنطینه اجباری از روز نخست در مکاتبات متعدد ذکر شده و در فاز جدید نیز با کمک همکاران بسیجی ادامه یابد.

اضافه شدن گروه های جدید باید با افزایش مراکز تجمیعی و استفاده از ظرفیت گروه های واکسیناتور و همراهی عزیزان بسیج، هلال احمر، دانشجویان رشته های علوم پزشکی، نیروهای مسلح، شهرداری ها، سازمانهای مردم نهاد و ظرفیتهای موجود در سازمان های صنفی، شغلی و اجتماعی توأم باشد تا موجب تراکم جمعیت در مراکز نشود.