رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملاقات دادستان تهران با تمام زندانیان امنیتی زندان زنان

ملاقات دادستان تهران با تمام زندانیان امنیتی زندان زنان در پی دستور رییس قوه قضاییه؛ القاصی مهر، دادستان تهران با تیم قضایی به زندان زنان تهران رفت. درخواست آزادی مشروط برای بعضی از زندانیان امنیتی صادر شد. برخی زندانی امنیتی زن به مرخصی رفتند. معرفی ۲۵ زندانی به کمیسیون عفو استان تهران انجام شد. ۱۵۸ […]

ملاقات دادستان تهران با تمام زندانیان امنیتی زندان زنان

در پی دستور رییس قوه قضاییه؛ القاصی مهر، دادستان تهران با تیم قضایی به زندان زنان تهران رفت.

درخواست آزادی مشروط برای بعضی از زندانیان امنیتی صادر شد.

برخی زندانی امنیتی زن به مرخصی رفتند.

معرفی ۲۵ زندانی به کمیسیون عفو استان تهران انجام شد.

۱۵۸ نفر مشمول مرخصی به مناسبت ماه محرم شدند.

دستور بررسی ۱۴۵ مورد پیشنهاد آزادی مشروط صادر شد.

ملاقات با ۸۴۵ زندانی انجام شد.