رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند

شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور: به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت‌دهی اینترنتی استفاده کنند.

شهروندان برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور:

به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی از نوبت‌دهی اینترنتی استفاده کنند.