رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابعاد فاجعه‌ای که نمکی آفرید

ابعاد فاجعه‌ای که نمکی آفرید؛ از تمسخر خبر ورود کرونا تا دور ریختن پول ۱۰۰ میلیون دوز واکسن و جلوگیری از ورود ۲۰ میلیون واکسن دیگر از اروپا! با مصاحبه بی سابقه رییس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، ابعادی از فاجعه ای که مجموعه تحت مدیریت سعید نمکی در این مدت آفریده و البته […]

ابعاد فاجعه‌ای که نمکی آفرید؛ از تمسخر خبر ورود کرونا تا دور ریختن پول ۱۰۰ میلیون دوز واکسن و جلوگیری از ورود ۲۰ میلیون واکسن دیگر از اروپا!

با مصاحبه بی سابقه رییس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، ابعادی از فاجعه ای که مجموعه تحت مدیریت سعید نمکی در این مدت آفریده و البته هرگز آن را قبول نکرده بود، فاش شده است. پس از اظهارات غیرمنتظره علیرضا زالی که نشان می داد اوزارت بهداشت از خرید واکسن کرونا خودداری کرده، آمار‌های مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردانده، افشاگری های سریالی دیگری هم به آن اضافه شد تا تصویر نسبتا روشنی از آنچه در این مدت انجام شده تا به فاجعه کنونی رسیده ایم، به دست بیاید. / انتخاب