رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیزدهمین محموله وارداتی واکسن کرونا وارد کشور شد

سیزدهمین محموله وارداتی واکسن کرونا وارد کشور شد در این مرحله یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن به کشور وارد شد، لازم به یادآوری است که تاکنون ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دُز واکسن کرونا توسط ۱۵ پرواز به کشور منتقل شده است.

سیزدهمین محموله وارداتی واکسن کرونا وارد کشور شد

در این مرحله یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن به کشور وارد شد، لازم به یادآوری است که تاکنون ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دُز واکسن کرونا توسط ۱۵ پرواز به کشور منتقل شده است.