رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین خبرها از واکسیناسیون دانشجویان؛ تزریق ۲ دوز شرط برگزاری کلاس

آخرین خبرها از واکسیناسیون دانشجویان؛ تزریق ۲ دوز شرط برگزاری کلاس علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم آخرین وضعیت برنامه واکسیناسیون دانشجویان را تشریح کرد و گفت: دانشجویان برای آموزش حضوری سال تحصیلی آینده باید هر دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند تا ایمنی ایجاد شود. واکسیناسیون دانشجویان طبق قراری که با وزارت […]

آخرین خبرها از واکسیناسیون دانشجویان؛ تزریق ۲ دوز شرط برگزاری کلاس

علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم آخرین وضعیت برنامه واکسیناسیون دانشجویان را تشریح کرد و گفت: دانشجویان برای آموزش حضوری سال تحصیلی آینده باید هر دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند تا ایمنی ایجاد شود.

واکسیناسیون دانشجویان طبق قراری که با وزارت بهداشت گذاشته شده از شهریورماه آغاز می‌شود.

مطابق برنامه و جدول اعلام شده، ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان در شهریورماه واکسینه می‌شوند و در ماه‌های مهر، آبان و آذر، هر ماه یک میلیون نفر از دانشجویان واکسینه خواهند شد در صورت اجرای این برنامه تا آخر آذر همه دانشجویان واکسینه خواهند شد.

اینکه ما بتوانیم بخشی از آموزش مان را در مهر ماه به صورت حضوری از سر بگیریم، مشروط به واکسیناسیون دانشجویان است.

لیست استادان و کارکنان دانشگاه‌ها برای واکسیناسیون به وزارت بهداشت ارسال شده و لیست دانشجویان نیز در حال ارسال است.