رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانمارک و نروژ خروج کارکنان از سفارت خود در کابل را آغاز کردند

دانمارک و نروژ خروج کارکنان از سفارت خود در کابل را آغاز کردند دانمارک و نروژ روز جمعه اعلام کردند که به علت وضعیت بد امنیتی در افغانستان در حال بستن سفارت و تخلیه کارکنان خود در کابل هستند. “جپ کوفود” وزیر خارجه دانمارک به خبرنگاران گفت: ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود در کابل […]

دانمارک و نروژ خروج کارکنان از سفارت خود در کابل را آغاز کردند

دانمارک و نروژ روز جمعه اعلام کردند که به علت وضعیت بد امنیتی در افغانستان در حال بستن سفارت و تخلیه کارکنان خود در کابل هستند.

“جپ کوفود” وزیر خارجه دانمارک به خبرنگاران گفت: ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود در کابل را به طور موقت تعطیل کنیم.

تخلیه کارکنان سفارت با نروژ هماهنگ می شود زیرا این کشور نیز با آن مشارکت دارند.